Kommunen bjuder på parkeringen! 

0
95


22 december – 7 januari.

Parkeringarna det gäller:

  • Kampenhof Väst
  • Museigatan
  • Södra Hamnen
  • Lönner (Agneberg)
  • Östra station
  • Erik Dahlbergsgatan