Link – uppsökande verksamhet för att hjälpa unga in i arbetslivet!

0
144

Jag blev kontaktad av Arbetsmarknadsenheten och fick frågan om jag kunde hjälpa dem att sprida projektet Link, och självklart vill jag det!
Link ska syssla med uppsökande verksamhet och de ska hitta unga vuxna mellan 20-24 år som inte jobbar, studerar eller är inskrivna på Arbetsförmedlingen, och hjälpa de in i insatser som resulterar i jobb eller studier.
Vet du någon som kan tänkas behöva stöd och hjälp?

Deras målgrupp är med andra ord utanför ”systemet” och den stora utmaningen är av naturliga skäl att hitta de.

facebook.com/linkuddevalla

Deras youtube-kanal

http://t.sr.se/2vUUPWY  deras medverkan i Eftermiddag i P4, efter 17:20

http://www.bohuslaningen.se/nyheter/uddevalla/ungdomskonsulenter-hj%C3%A4lper-unga-tillr%C3%A4tta-1.4348966