Systembolaget flyttar och in flyttar…

0
5253

Att Torp expanderar har nog inte undgått någon. Jag gillar Torp och jag älskar förändringar och ser därför med spänning fram emot vad som skall ske.

Vad vi i nuläget vet och kan konstatera är att Systembolaget under ombyggnaden flyttar till hem & fritidshuset, inflytt sker med stor sannolikhet innan påsk.

Ombyggnationen påbörjas vid Systembolagsdelen och successivt byggs det västerut.

Vilka nya butiker Torp berikas med vet vi inte i nuläget, såvitt jag vet är det ett 40-tal nya butiker. som tillslut skall flytta in. Den enda butik som bekräftats i nuläget är XXL. Grymt!!!

På Torps hemsida kan du läsa om processen!