Stans schysstaste stadsrum växer fram. Med mycket stor sannolikhet kan vi också berikas med en ny krog..!

0
309

Som första nyhetsförmedlare kan MittUddevalla berätta att Hamngatorna växer fram. Stefan Björling, centrumkoordinator i Uddevalla berättade precis för med stor entusiasm kring planerna med Hamngatorna, och som jag tidigare rapporterat förelåg det ett förslag om att stänga av Norra Hamngatan för trafik under sommarmånaderna, nu är beslutet taget. Nu börjar också gatornas forna själ växa fram ut konturerna. Vi kommer framöver inte längre mötas av busstrafik och parkerade fordon, istället kommer vi kunna flanera i lugn och ro längs Bäveån och kunna njuta av omgivningarna.

Stefan berättade också att det vid 15-tiden idag togs ännu ett stort kliv mot ett än mer levande område, då en av de etablerade krogarna i Uddevalla öppnar upp för att också etablera sig i närheten av Järnbron på Norra Hamngatan. En krog som utöver mat och dryckesservering också kommer att ha ett glasskafé. Med stor sannolikhet blir detta verklighet. Utöver den nyetableringen har vi också redan Cofferoomer och Saluhallen som redan nu huserar på norra Hamngatan. Jag ser framför mig en trend som tar vid, där vi kan äta, dricka och shoppa längs vår vackra å. Jag ser framför mig att vårt centrum växer på bredden, och ur ett kultur och näringlivsmässigt synsätt höjs vårat centrum.

På en av idéskisserna ser vi en scen och servering på södra Hamngatan.

Planerna växer fram, och de idéer som finns är flera. Bland förslaget föreligger bland annat ett där en scenvagn ska placeras temporärt under sommaren på norra Hamngatan, men det långsiktiga förslaget är att det skall byggas en fast scen på södra Hamngatan med tillhörande servering. Jösses vad jag går igång! Med gemensamma krafter kan Å-rummet växa fram!

i närheten av Järnbron kan vi förvänta oss en ny krog framöver.

Jag fortsätter rapporteringen kring utvecklandet av Hamngatorna, stay tuned vänner!

 

 

En av idéskisserna till hur Hamngatorna ska se ut.

 

Minns ni Häng på Hamngatan i somras?

 

 

 

Hamngatan ska stängas av, för att bli en levande sommargata!