Gustafsberg, Bodele och Skeppsviken utvecklas. Nu händer det grejer!!

0
249
Visionens inriktning är området ska erbjuda rekreation och motion, samtidigt som det ska bli mer tillgängligt för alla, dock skall ingen ny bebyggelse i form av bostäder, hotell eller camping kommer att tillåtas i området.
I visionen finns tankar kring kallbadhus, bryggor vid Linesnäs och Rödön. En ställplats för husbilar i Skeppsviken och bättre tillgänglighet till Nabrinken.

Länge har det diskuterats hurvida Gustafsberg/Landbadet och Skeppsviken kan utvecklas. Kommunfullmäktige tog igår ett beslut om att detta nu ska utredas.

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna Utredning Bo del e mm, 2016-04-11,
att utredningen ska utgöra planeringsunderlag får kommunens utveckling av området
får rekreations- och friluftsliv, samt
att utredningens förslag bearbetas vidare som ett tydligare investerings- och
prioriteringsunderlag får framtida verksamhetsplaner och investeringsbudgetar

 

Här kan ni läsa mer om visionerna

Bild: Uddevalla Kommun