Kulturhus. Vad tycker du?

0
265

Drömmen om ett kulturhus i Uddevalla har funnits länge. Nu finns det planer och en förstudie fortskrider till att bygga ett stort kulturhus intill Uddevalla Museum. En del är för, andra emot. Så är det alltid. Några partier motsätter sig detta, andra arbetar för att det ska bli. Diskrepansen mellan vision och kostnad är alltid ett faktum som man måste förhålla sig till, men jag väljer att inte sätta mig in i det – utan jag fokuserar istället på Er.
Invånarna. Vad vill ni?

De planer som föreligger är storslagna. Kulturhuset ska innefatta kulturskola, bibliotek och teater, det planeras också att innehålla en kongress och hotelldel.

Om du får tänka fritt, hur önskar du att ett eventuellt kulturhus ska se ut och vad ska det innefatta?
Vill du ha ett komplett kulturhus där tidigare nämnda verksamheter får plats?
Vill du ha ett musikens hus?
Ett nytt och större bibliotek?
En kongresshall?

Låt diskussionen flöda!
Tänk stort och smått!