Här planeras nya brandstationen att ligga.

0
381

Kommunstyrelsen har beslutat att godkänna förstudien för en ny brandstation vid Excersisvägen, samt skicka över förstudien till Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän för vidare hantering och eventuell beställning av projektet.

https://www.uddevalla.se/kommun-och-politik/nyheter/nyhetsarkiv/2017-12-01-forstudie-for-ny-brandstation-godkand.html