Åtta saker som måste hända 2018… ;)

0
860

Åhlens ångrar sig och nylanserar en fräsch butik i samma lokaler
Simhallen byggs

Parkeringsfajten är över

Stadshuset flyttar till centrum

Översvämningsproblemet rättar till sig

Kaloritomma chips uppfinns av Uddevallabo

De politiska blocken är överens om det mesta

Torp får klartecken och bygger ut