Den nya skulpturen sågas av många, den andra älskas av de flesta..

0
381

Konst är konstigt, eller rättare sagt – konst delar ofta människor i två läger. Antingen gillar du eller så ogillar du. Ibland är konstinstallationer svåra att begripa sig på och ibland går de bara rakt in i människornas hjärtan.

Jag vågar påstå att majoriteten av invånarna i Uddevalla är förtjusta i den Syrianska Hästen. Den har på kort tid blivit ett landmärke i Uddevalla och det finns i skrivande stund en privatiniterad insamling där syftet är att köpa hästen och låta den bo i Uddevalla för alla framtid.

Under gårdagen installerades en skulptur i Museiparken, ett utbyte med Borås kommun. Tongångarna kring denna har inte varit nådiga, den sågas av majoriteten – men förglöm inte. Konst är konst i betraktarens öga, kanske bidrar denna till glädje för en del och kanske bidrar den till besöksanledning för andra?

Är det trevligare utan den blå gubben i den annars så tomma parken?
Inte enligt mig!
Man småler en smula när man passerar den, det är väl bra!