Tänk om Uddevalla vore först i Sverige med …

0
641

I regi av ett projekt, Urban Platsinnovation, fick en grupp människor från Uddevalla möjlighet att besöka Amsterdam under några dagar i juni. Gruppen bestod av representanter från näringsliv, politik och kommunala tjänstemän. Resan präglades av studiebesök på olika företag som primärt sysslar med 3D-printing.

Att skriva ut saker med hjälp av en 3D-skrivare är vad många kopplar samman med en billigare variant av skrivbordsskrivare där man skriver ut mindre saker såsom nyckelringar eller liknande till en ganska hög tillverkningskostnad. 3D-printingen som företagen i Amsterdam sysslade med handlade om att såväl printa stora saker såsom bostäder, möblemang eller reservdelar – ett i ett fall en stor bro. De fokuserade också på att bygga upp ett nätverk med ritningar och manualer och det tredje fokusområdet handlade mycket om att testa olika material att printa med – där de redan nu lyckats printa i metallegeringar, träflis och olika typer av plaster.

Man kan dra stora paralleller mellan 70 och 80-talets Silicon Valley med den begynnande teknik-eran och 3D-printingens utveckling. Man har sett potentialen men ännu inte spetsat den till sitt yttersta än, hela branchen befinner sig i ett utvecklingsstadie som på många sätt kan förändra tillverkningsprocesser, logistikkedjor och sättet att hantera restavfall.

 

Vad har då Uddevalla med detta att göra?

För kännedom finns en långt skriden process där Uddevalla har möjligheten att bli en del av 3D-printingens förhållandevis nya men expansiva innovationsnätverk.
Uddevalla kommuns tillväxtavdelning har gjort förstudien ”Framtidens Industri inom Additiv Tillverkning med Kompositer”.
Under drygt sex månader har förutsättningarna utretts för att etablera ett regionalt kompetenscenter för additiv tillverkning inom keramer och kompositer med placering i Uddevalla.
Under denna process har det visat sig att behovet för ett 3D-centra placerat i Uddevalla täcker ett stort behov, då många innovativa företag globalt visat intresse i att stötta placeringen av ett 3D-center i Uddevalla.

Ett 3D-center i Uddevalla innebär att det utöver additiv tillverkning också ger plats, behov och utrymme för forskning inom området, man kan koppla på en YH-utbildning, man kan stärka samarbetet med Innovatum som redan nu meddelat att ett stort intresse finns. Uddevalla blir en del av ett globalt nätverk av innovatörer, forskare, tillverkare och
finansiärer. Utöver ovanstående skulle detta också ge omkring ett hundratal nya arbetstillfällen i Uddevalla.

Ett 3D-center skulle sätta Uddevalla på världskartan!

Men varför finns då inte detta i Uddevalla nu då?

Finansiärer har visat ett stort intresse, samarbetspartners likaså och vi har också blivit erbjudna att låna robotar gratis. Under förstudiens gång är det många aktörer som visat intresse.

Varför är inte 3D-parken här redan nu?
Vi som såg möjligheterna inom tekniken under studiebesöken i Amsterdam ställde oss frågande till varför Uddevalla inte är med på resan då rätt förutsättningar verkar finnas.

3D-parken är beroende att kunna ta emot större maritima transporter, och bör därför ligga hamnnära, och en fördel med tanke på samarbete med utbildningar och infrastrukturmässigt visar förstudien att en placering i nuvarande hamn eller på fröland är att föredra. Det behövs också politiska krafter som öppnar för möjligheten.

 

Vi vill inte missa denna chans, som snart tas tillvara av någon annan ort.
Vi måste våga vara först.
Låt oss sätta Uddevalla på världskartan!

 

Ref;
https://www.uddevalla.se/kommun-och-politik/nyheter/nyhetsarkiv/2017-01-18-uddevalla-kan-fa-3d-center.html
http://www.bohuslaningen.se/nyheter/uddevalla/3d-satsning-kan-ge-m%C3%A5nga-nya-jobb-1.4653534

 

 

Mvh;
Dotte samt EU-projektet Urban Platsinnovation  & ”Framtidens Industri inom Additiv Tillverkning med Kompositer