Vårt Hållbara Uddevalla år 2030

0
117

Välkommen till Rådslaget – Vårt Hållbara Uddevalla år 2030
14 mars på Bohusläns Museum, 9:30-14:00

Kom och se hur unga vill att Uddevalla ska utvecklas!

Under våren har högstadieelever i Uddevalla tagit ett fiktivt kliv till år 2030 då hållbarhetsmålen är nådda. I grupper har de arbetat fram idéer för hur ett
hållbart Uddevalla ser ut 2030.
Projektet tar sin utgångspunkt i arbetet med de globala hållbarhetsmålen och kommunens arbete med att ta fram en ny översiktsplan.
Eleverna kommer att presentera sina förslag på ett gemensamt rådslag på Bohusläns
Museum den 14 mars, dit politiker, tjänstemän, näringsliv, organisationer och privatpersoner
bjuds in.