Lagerbergsgatan snyggas till

0
324

Stor renovering västra delen av Lagerbergsgatan

Måndag 27 januari stängs Lagerbergsgatan av längs kvarteret Sundberg. Arbetet beräknas pågå fram till sommarsemestern och kommer att innebära stor trafikstörning i Uddevalla centrum.

– Lagerbergsgatan kommer att snyggas till, bli säkrare och mer tillgänglighet för gående och cyklister, säger Stefan Björling som är centrumsamordnare.

Avstängningen sträcker sig från rondellen på Västerlånggatan till korsningen vid Norra Drottninggatan. Alla kommer att komma fram till sina fastigheter och verksamheter genom att följa orange skylthänvisning.

Arbete som ska utföras:

  • Vattenledningar ska bytas
  • Gatan ska höjas
  • Ny gatubeläggning
  • Nya trottoarer
  • Gång- och cykelväg ska byggas
  • Nya övergångsställen ska byggas
  • Refuger mot rondellen på Västerlånggatan ska justeras
  • Träden som finns i refugerna ska flyttas
  • Ny trädallé ska planteras

En del av arbetet kommer att vara förberedande åtgärder för nästa projekt som handlar om att lyfta Norra Drottninggatan. Vilket innebär att korsningen Lagerbergsgatan/Norra Drottninggatan kommer att vara helt avstängd under en kortare period under våren.

– Vi är medvetna om att detta ställer till det rejält i trafiken men bedömningen är att gaturenoveringen kommer att kunna utföras mycket snabbare om vi gör en total avstängning, säger Stefan Björling.

Nästa projekt på Norra Drottninggatan planeras starta omkring månadsskiftet januari/februari.

Text från www.uddevalla.se

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here